'Alleen jachtvoorstanders bepalen nu jachtbeleid Brabant'

Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft de Provincie Brabant toegezegd dat er een ‘klankbordgroep’ wordt ingesteld die opmerkingen kan maken over de nieuwe faunabeheerplannen. Nu bepalen alleen vóórstanders van de jacht het beleid. Maar of er ook wordt geluisterd naar de klankbordgroep, blijft de vraag. Nog steeds keurt de jager zijn eigen wild.

In de bijeenkomst van de commissie Ruimte en Milieu van 26 februari is toegezegd dat bij het opstellen van de nieuwe faunabeheerplannen een klankbordgroep wordt ingesteld. Nu wordt de manier waarop wordt omgegaan met in het wild levende dieren totaal bepaald door organisaties die doorgaans zelf graag jagen en/of grondbezitters die voorstander zijn van jacht. De uitvoerder van het Brabantse flora- en faunabeheer is de Faunabeheereenheid Noord-Brabant, een samenwerkingsverband van organisaties en personen die op basis van eigendom, pacht of huur de beschikking hebben over de ‘jachtrechten’. De wet geeft de Faunabeheereenheid de taak om “schade aan de in de wet genoemde belangen te voorkomen en/of beperken”.

Beheer = jacht = beheer

In Noord-Brabant bestaat de Faunabeheereenheid uit partijen die alle belang hebben bij de jacht. Ofwel omdat ze zelf graag op dieren schieten, ofwel omdat de bijverdiensten van jachtrechten en de verkoop van doodgeschoten wild aan de poelier lucratief is. Ze tellen het aantal in het wild levende dieren in Brabant en adviseren de provincie Brabant vervolgens op basis van hun eigen tellingen hoeveel dieren ze willen (“moeten”) afschieten voor de ‘juiste wildstand’. Ook regelen ze de schadetoekenning aan boeren die ‘gewasschade’ hebben gemeld. uit Het gaat om de volgende partijen Stichting Brabants Landschap en Natuurmonumenten – in tegenstelling tot wat veel natuurliefhebbende donateurs an deze verenigingen denken, zijn deze voorstanders van de jacht en jagen hun opzichters vaak zelf. Verder bepalen binnen de FBE vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie het jachtbeleid. 

Kortom: de jagers keuren in alle opzichten hun eigen wild. De Partij voor de Dieren is dan ook blij met deze toezegging om een klankbordgroep in te stellen, maar heeft nog vele kritische vragen. Van belang cruciaal belang is wie er worden uitgenodigd voor de klankbordgroep: welk criteria zullen er gehanteerd worden?

Interessant is om te kijken of de klankbordgroep ook taken tijdens de looptijd van het faunabeheerplan, en welke inbreng zij kan hebben bij de evaluatie van het beleid. De Faunabeheereenheid Noord-Brabant is van mening dat een klankbordgroep geen inspraakmogelijkheid heeft, omdat de FBE een onafhankelijk opererend orgaan is dat geen advies van externen hoeft te accepteren. Maar de Partij voor de Dieren ziet kansen; want de Provincie Brabant geeft de FBE opdracht de Flora- en Faunawet volgens het Brabantse beleid uit te voeren, en hier is nu toegezegd dat een klankbordgroep een adviserende functie zal hebben. (wordt vervolgd). [IR]

Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Provinciale Staten. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s