Categorie archief: eenden

Provincie: dood ieder damhert, zwijn & 'verwilderde' huiskat

De Provincie Brabant wil ‘nul’ damherten, ‘nul’ wilde zwijnen en ‘nul’ (verwilderde- hoe zie je dat?) katten in haar buitengebieden en natuurgebieden in leven laten. Ditzelfde geldt voor de muskusrat, de rosse stekelstaart en voor verwilderde duiven. In het nieuwe jachtbeleid heeft de Provincie deze dieren ‘aangewezen’ om te worden afgeschoten. Actieve leden van de Partij voor de Dieren stelden kritische vragen tijdens de informatiebijeenkomst op 21 juli over de nieuwe Beleidsnota Flora- en faunawet. Lees verder

Advertenties
Geplaatst in eenden, fazanten, katten, Provinciale Staten, reeen, vossen, zwanen | Een reactie plaatsen

'Stel jachtverbod in i.v.m. winterweer'

In tegenstelling tot veel ander Nederlandse provincies wil de Provincie Brabant geen algeheel jachtverbod instellen i.v.m. het extreme winterweer. Lees verder

Geplaatst in eenden, fazanten, Provinciale Staten, reeen, vossen, zwanen | Een reactie plaatsen

Extra alertheid op jachtincidenten bij vorst

Meldpunt jachtmisstanden vraagt mensen extra alert te zijn op overtreding van Flora-en Faunawet omdat deze wet immers uitdrukkelijk het jagen op dieren verbiedt die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren. Lees verder

Geplaatst in eenden, illegaal, Provinciale Staten, zwanen | Een reactie plaatsen

Werkgroep roept op: meldt jachtincidenten!

Meldpunt Jachtincidenten in werking. Hiermee wordt het publiek opgeroepen om behalve het melden van jachtincidenten ook locaties van jachthutten door te geven. Lees verder

Geplaatst in eenden, fazanten, illegaal, jachthutten, katten, reeen, Roofvogels, vossen, zwanen | Een reactie plaatsen

Motie PvdD:experimenteer met alternatief beheer i.p.v. jacht

Birgit Verstappen heeft een motie ingediend om Gedeputeerde Staten te verzoeken enkele niet-dodelijke experimenten toe te staan om problemen die in het wild levende dieren veroorzaken aan te pakken. Lees verder

Geplaatst in eenden, fazanten, katten, Provinciale Staten, reeen, vossen, zwanen | Een reactie plaatsen