Meldingen jachtincidenten

11 januari -schieten op vluchtende konijnen

De volgende melding en foto’s kwamen binnen:  ‘Ik stuitte op een groepje jagers dat aan de rand van het oprukkende water de vluchtende dieren aan het opwachten waren! Was dit het schadebestrijding? Nee, de diertjes vluchtend voor het snel rijzende water van de rivier, probeerden verder op de uiterwaarden het vege lijfje te redden. De aangesproken heren vertelden lachend dat zij de konijnen een dienst verleenden want “zij zouden immers toch verzuipen”. Maar er was voldoende gebied over waar de dieren een veilige toevlucht konden vinden. Hogerop het terrein zou het rivierwater nooit komen. Dat dit allemaal kan gebeuren in natuurgebieden beheerd door Staatsbosbeheer. Ik heb ‘de heren’ uitgescholden en toen ik ze vroeg om te poseren voor de camera, deden ze dat ook nog!”

———————————————-

december – (drijf)jacht in de sneeuw

De coalitie van VVD, CDA en PvdA heeft het verzoek van de Partij voor de Dieren om een onmidelijke jachtstop in te stellen naast zich neergelegd. Alleen de eenden krijgen even respijt. Dit terwijl alle dieren  ontzettend veel moeite hebben om eten te vinden, veel energie verbruiken om zich warm te houden en ondanks dat álle dieren (en veel wandelaars) gestresst raken en last hebben van jagers.

Ondanks het feit dat zelfs de jagersvereniging KNVJ zelf een negatief jachtadvies geeft aan haar leden, krijgt het meldpunt jachtmisstanden vele mails en telefoontjes van mensen die verontwaardigd zijn dat zij nog steeds mensen zien jagen op de dieren die door de aanhoudende sneeuw en kou in Brabant al ernstig verzwakt zijn.

Iemand stuurde deze foto ook in van een drijfjacht in de sneeuw: enkel mensen jagen het wild op uit het bos, zodat de dieren vluchten recht in de loop van de geweren van deze ‘mannen’.

 

Drijfjacht in de sneeuw op al verzwakte dieren

 

Deze foto heb ik vandaag genomen aan de Prins Hendriklaan te Esbeek (Landgoed De Utrecht).
Daar hoeft verder mijns inziens na twee weken sneeuw geen commentaar meer bij!
——————————————

Een andere melder stuurde zijn brief op die ook in het Brabantse Dagblad is gepubliceerd:

—————————————-

24 oktober

Gisterenmiddag heb ik het volgende waargenomen:

Tijdens mijn wandeling zag ik in het Brabantse hoe een jager op een haas schoot. Het dier werd ernstig geraakt. Als deskundige kan ik dat beoordelen, als er namelijk wol afvliegt, is zo’n dier zwaar gewond.

De haas bleef een paar tellen liggen en kwam toen weer overeind. Rende weg, werd achterna gezeten door een hond. De hond haalde het dier in, pakte het en begon ermee te schudden.

De haas was nog niet dood. De jager kwam erbij en sloeg de haas net zolang achter de oren tot die dood was.

Dit noem ik pure dierenmishandeling. Ten hemelschreiend. Zoiets moet een gewone burger eens doen. Blijkbaar is dit natuurcriminele tuig bevoorrecht boven anderen.

Stop de jacht. ______________________________________________________________________________________

20 oktober – Honden gedood? 

Ik ben mijn 2 lieve leuke honden kwijt die altijd zeer betrouwbaar terugkwamen, overal en altijd. De ochtend van 20-10 kwamen ze niet terug tijdens een ochtendwandeling op de Kalmthoutse heide. Om kwart voor negen s`ochtends verdwenen ze: om half tien wist ik al dat het fout zat. Ik heb die dag nog enkele malen de Molenbergdreef bezocht, en rondom het Landgoed domein van Van Tillo briefjes opgehangen, en tenslotte Amivedi verwittigd. Ben in Putte wel al gewaarschuwd door diverse mensen dat de boswachters van Landgoed Van Tillo honden zouden afschieten, met als smoes dat ze ze voor wild aanzagen. Een hond was zelfs aangeschoten naar zijn baas teruggekeerd! Heb inmiddels ook wel vernomen dat op het terrein fazanten en hertjes gekweekt worden, enkel voor de jacht. Ieder begin van het jachtseizoen lopen er steeds opmerkelijk veel (vette) fazanten rond in de omgeving. Ik heb veel bewondering voor deze sportieve mensen die als hobby een paar halftamme weerloze beesten opdrijven om ze af te schieten, een prestatie om trots op te zijn! Dat daar geen storende factoren als loslopende honden -hoe braaf en welopgevoed ook- bij horen, kan ik van hun zijde ook nog begrijpen, maar men dient toch tenminste de baasjes te waarschuwen dat hun dieren gevaar lopen?!
Concrete bewijzen voor afschieten door de boswachters zullen moeilijk te vergaren zijn, maar in mijn honden had ik het volste vertrouwen, ze keerden steeds terug, feilloos, ook op velden in de Ardennen en op het strand van Vlissingen. Het waren ex-zwerfhonden die ik heb meegebracht uit het buitenland en men kan gewezen zwerfhonden moeilijk 100% van hun vrijheid afnemen, ze zouden doodongelukkig worden; daarom liet ik ze soms loslopen.

Op het terrein waar ik ze losliet, aan het einde van de Molenberg, waande ik me veilig om mijn honden los te laten. Een hond weet weinig van kadastrale grenzen en notariële akten, en durft weleens een prikkeldraad te passeren als het daar beter ruikt, maar dan kan men toch tenminste de eigenaar eens waarschuwen alvorens tot meer drastische en zeer definitieve maatregelen over te gaan. Ik heb vele malen rondgelopen op de heide sinds hun verdwijning. Had hoop om op z’n minst dood te vinden. Als er gif is gestrooid om de fazanten die ze zelf willen afknallen te “beschermen” tegen vossen en honden, weet ik niet wat ze doen met de gedode honden: misschien worden de kadavers verbrand maar ze kunnen ook ergens begraven zijn of nog -indien gif- bovengronds liggen. De politie doet niks aan de vermissingen van de honden: ze hebben mij afgewimpeld. De beestjes waren lief en zeer bijzonder, dit hadden ze niet verdiend! Ik hoop dat de Partij voor de Dieren mij kan helpen. Ik geloof niet meer dat ik mijn honden levend zal terugzien, maar mijn motivatie voor actie is om dit anderen te besparen. Anders houdt het nooit op! 

—————————————————————–19 oktober 

Regelmatig wandel ik in het bosgebied De Maashorst/Arboretum Bomenpark” . Rond 15.30-16.00 vandaag 19-10-2010 heb ik een wandeling gemaakt in dit gebied. Maar vandaag was het intens anders als “normaal”. Bij het begin van mijn wandeling viel het me al direct op dat er een tiental autos in het bosgebied geparkeerd stonden en dat de afsluitbomen geopend waren.  
Al gauw werd mijn vraag beantwoord door verscheidene harde geweerschoten uit verschillende richtingen. Er wordt gejaagd!! Dit kon ik nergens anders uit opmaken dan door het herkennen van de knallen. Omdat ik hier altijd wandel liep ik automatisch door wat dieper het gebied in op de aanwezige paden. Ik zag her en der nog wat autos afzonderlijk in het bos geparkeerd staan. Zover ik weet is het verboden gebied voor gemotoriseerd verkeer, bestemmingsverkeer uitgezonderd maar een 10-15 personenwagens!!!
Mijn honden zagen iemand staan, en dat was iemand met een geweer, dit hield hij met beide handen vast en was niet opengeknikt!!! Hij zag mij niet en de afstand was nog geen 25 meter. Mijn indruk was dat ie stond te wachten tot er “iets”(een dier) tevoorschijnkwam om daarop te schieten. De knallen kwamen van iets verder weg van hem vandaan, wat er op de vlucht voor die knallen ging zou richting deze man gevlucht zijn. 
Hierdoor kreeg ik het idee dat het een soort van drijfjacht kon zijn, en dat dat ook de vele knallen verklaarde. Met tussenpauzes van een minuut tot enkele minuten werd er geschoten, dan eenmaal, dan tot 6/7 keer achterelkaar. Waaruit ik opmaakte dat er meerdere wapens/geweren actief waren. Dit gaf mij een beangstigend gevoel en voelde me alles behalve veilig.  
Mijn honden, die hier volgens het bord van staatsbosheer los mogen rondlopen, gedroegen zich angstig en nerveus. Automatisch liep ik van dit gebied vandaan. Nergens kon ik uit opmaken wat hier eigenlijk echt gaande was. Dus begon ik mij af te vragen: Hoe weet ik dat dit legale jagers zijn? En met hoeveel wapens mag er tegelijk geschoten worden? Wat voor wapens zijn dit? Kan ik geraakt worden? Worden mijn honden niet aangezien voor wild? Waar ik bijna dagelijks voor mijn rust en ontspanning wandel liep ik nu verward, angstig en onzeker en zo ook mijn honden!
Ik ben zo snel mogelijk terug naar mijn auto gelopen om geen risico te lopen. Bij het verlaten van het bos kwam ik langs het bord van Staatsbosbeheer waar op staat: “Staatsbosbeheer zoekt een duurzame balans tussen mens, dier en milieu”. Op dit bord staat veel meer informatie over het gebied en het bomenpark maar niks over eventuele jachtpraktijken.
Ik meld dit “incident” omdat ik vandaag niet heb kunnen wandelen waarvoor het gebied wordt aangeboden door staatsbosbeheer. Omdat er nergens enige waarschuwing of melding, een persoon voor uitleg of wat dan ook te bekennen was. Omdat ik een man met een geweer heb gezien die mij niet zag op nog geen 25 meter afstand! Omdat er zovaak werd geschoten dat het wel op vuurwerk leek.
Dit alles gaf mij en mijn honden een zeer onveilig en bedreigd gevoel. Om vervolgens het gebied te ontvluchten en het bord van staatsbosbeheer te lezen wat het tegenovergestelde zegt: Balans tussen mens en dier en milieu!
Ps: Ik stuur ditzelfde bericht door aan Staatsbosbeheer en de Politie.
——————————————————————-
24 september
Melder vertelt dat op 24 september om 20.30 uur jagers in het donker op wilde eenden aan het schieten waren. Het Meldpunt Jachtmisstanden heeft toen direct telefonisch contact opgenomen met de heer Hogendijk van het milieuteam Midden en West Brabant. Hij wist te vertellen dat dit niet was toegestaan en de jagers dus in overtreding waren.Verder werd er verteld dat de politie meerdere klachten kreeg over schieten in het donker. De melder wist ons te vertellen dat vanwege het lawaai van de schoten haar paarden erg onrustig worden. De laatste keer werd er zelfs een kind van een paard geworpen vanwege de schoten.
——————————————————————–
8 september
Ik was deze dag met mijn hond aan het wandelen, toen ik om 20.40 uur geweerschoten hoorde: de zon was al ongeveer een half uur onder. Ik ben direct naar de plaats toe gegaan van waar de schoten werden gelost. Deze plaats was gelegen tussen de  Bochtenstraat/ Sander/ Meeuwisdijk; een gebied waar vaker buiten de toegestane tijden op eenden wordt geschoten. Op het weiland gelegen achter Sander nummer 13 (stal “Het Sander”) hoorde ik om 20.50 uur nog steeds geweerschoten. Tevens hoorde ik stemmen van jagers, maar zag geen auto in het weiland.
Om 20.51 uur heb ik de politie gebeld (het Regionale Milieuteam) en bovenstaande meegedeeld. De politieambtenaar vroeg om het kenteken van de auto en op welke dieren geschoten werd (eenden). Hij kon op dat moment echter weinig doen.
Het schieten was na 20.51 uur opgehouden, maar de jagers waren nog steeds in het jachtveld en dus in overtreding. Ik heb de jagers omstreeks 21.00 uur via de Meeuwisdijk (parallel aan de Bochtenstraat) gevolgd. Hun stemgeluid was duidelijk te horen. Uiteindelijk kwamen ze uit bij een auto (een groene SUV met kenteken **-**-** geparkeerd op Sander nummer 13 (naast stal “Het Sander”).
Hierop heb ik wederom de politieambtenaar gebeld om 21.09 uur om het kenteken door te geven. Omstreeks 21.15 uur zag ik  jachtopzichter ***** passeren in een auto (een groene Mitsubishi jeep, kenteken **-**-**). Deze auto reed in de richting van Sander nummer 13. 
—————————————————————————
21 augustus
Gister kwam ik tijdens mijn wandeling van het Goor te Soerendonk naar de Leenderheide een voederplaats tegen voor wilde zwijnen. Dit was een aan een boom vastgebonden ton voorzien van gaten en gevuld met maïs. Er omheen waren sporen van zwijnen te zien en ik heb ze zelf ook regelmatig in de omgeving waargenomen. Ik vraag mij af of deze manier van voederen toegestaan is. Bovendien kwam ik afgelopen winter regelmatig voederplaatsen tegen op militair terrein.
—————————————————————–
1 juni
Tijdens de landelijke campagne voor de verkiezingen ben ik twee maal lastig gevallen door twee jagers van de Wild Beheer Eenheid Roosendaal. Ik werd beschuldigd en ben uitgescholden en uitgedaagd. Ik haal bijvoorbeeld dode roofvogels van de weg en leg ze in het bos. Volgens de jagers had ik het incident met de schop zelf uitgelokt en was ik een NSB’er. Ik moest maar eens alleen naar het bos komen van hen. Verder werd de Partij voor de Dieren beschuldigd van het vernielen van jachthutten. Deze twee jagers zijn zeer bekend bij BOA’s en de Milieupolitie. Bij een jager heeft de Milieupolitie al enkele malen invallen gedaan in verband met het fokken van tamme Fazanten.
———————————————————————————
26 april
Regelmatig controleer ik op roofvogelvergiftigingen in de Wouwse Plantage. Dit doe ik aan de hand van gevonden dode dieren. Ik bekijk of zij mogelijk vergiftigd zijn.Dit deed ik ook op maandag 26 april 2010 omstreeks 09.00 uur. Ik reed met mijn personenauto op de openbare weg (Kuilweg te Wouwse Plantage). Ik merkte op dat ik gevolgd werd door een auto, omdat hij steeds achter mij bleef rijden, ook als ik mijn snelheid minderde, van richting wisselde of een andere straat inreed. Het was een terreinwagen en omdat hij mij bleef volgen heb ik het kenteken genoteerd. Ik reed over verschillende wegen en straten in het buitengebied van de Wouwse Plantage. Op een gegeven moment ben ik rechtsaf geslagen, gestopt en heb mijn auto in de berm geparkeerd. Dit was in de Hoekse Baan te Wouwse Plantage.De bestuurder van de auto die mij volgde parkeerde zijn auto ook in de berm, op ongeveer 100 meter afstand van mijn auto. Een paar minuten later reed de terreinwagen weer rechtdoor in de richting van de Schouwbaan. Ik ben omgedraaid en heb mijn weg vervolgd richting de Schouwbaan. Toen ik ter hoogte van de Wildersdreef reed zag ik de terreinwagen met hoge snelheid in tegenovergestelde richting naderen. Ik ben gestopt op de rechterrijbaan en de terreinwagen stopte naast mij op de linkerrijbaan. Ik zag dat de bestuurder een man was en dat hij zijn portierraampje opengedraaid had. Ik draaide mijn portierraam ook open. Ik hoorde de bestuurder van de terreinwagen zeggen: ‘Ik krijg jou nog wel; dat komt wel goed met jou.’ Op mijn vraag of dit een bedreiging was, antwoordde hij bevestigend.Hierna reed de man door en vervolgde zijn weg. Ik heb ook mijn weg vervolgd en ben naar huis gereden, in de richting van Wouwse Plantage. Ter hoogte van de kruising Kuilweg/ Hopmeerweg zag ik de terreinwagen geparkeerd staan in de berm langs de weg. Ik heb mijn auto tot stilstand gebracht in de berm tegenover de geparkeerde terreinwagen, op ongeveer tien meter afstand. De bestuurder van de terreinwagen stond op ongeveer tien meter afstand van zijn terreinwagen en er liepen twee honden bij. Ik ben op de bestuurder afgelopen om hem te vragen wat er aan de hand was. Ik zag dat hij in de richting van zijn terreinwagen liep en ik was hem genaderd tot ongeveer drie meter. De man opende het portier aan de bestuurderskant en haalde een schop achter de bestuurdersstoel tevoorschijn. De man riep: ‘opsodemieteren of ik sla je hersens in.’
Hij maakte een agressieve indruk, gelet op zijn lichaamshouding en stem. Ik was erg onder de indruk en enigszins bang dat hij op mij af zou komen. De man wekte de indruk dat hij inderdaad zou slaan als ik verder op hem af zou lopen. Ik voelde me op dat moment bedreigd, vooral gezien de schop. Ik heb hem gezegd dat ik wegging en ben ook daadwerkelijk naar mijn auto gelopen en weggereden. Waarom de man mij bedreigde weet ik niet; ik ken hem niet eens.1
———————————————-
9 maart
Er is aangifte gedaan namens de Partij voor de Dieren van het doden van een aantal eenden door middel van geweerschoten.Op vrijdag 19 maart 2010 omstreeks 17.15 uur werd ik, jachtcontroleur van de Partij voor de Dieren, gebeld door Dhr. B. Hij meldde mij dat hij had gezien dat er vanuit een stilstaande auto was geschoten op wilde eenden. Deze eenden bevonden zich op een weideveld gelegen aan de Donkerstraat te Etten-Leur. Dhr. B heeft gezien dat de dode eenden in de achterbak van het voornoemde voertuig werden gelegd. Daarna reed de auto met volle snelheid weg. Er was geen ontheffing verleend voor het schieten van wilde eenden.De volgende dag werd ik gebeld door Dhr. V. Hij vertelde dat hij op 19 maart 2010 tussen 19.30 en 19.45 uur (het was toen donker) een schot had gehoord. Dit schot kwam van de Donkerstraat te Etten-Leur. Dhr. V vertelde dat er vanuit een auto met een groot licht werd geschenen op het weiland. Ook voor het schieten in het donker met kunstlicht was geen ontheffing verleend. Beide heren verklaarden dat het om de jachtopzichter ging.
————————————————————————————–
18 maart 
Ik heb een dode buizerd gevonden op landgoed Velder te Liempde. Hij is waarschijnlijk vergiftigd. Ik wil hem laten opsturen naar het CVI in Lelystad. Ik heb daarvoor contact gehad met Peter Welvaarts van de Politie Brabant-Noord. Die gaat er waarschijnlijk mee aan de slag. Ik heb ook contact gehad met Rob Bijlsma; hij raadde me aan het geval bij het Meldpunt Jachtmisstanden te melden. Dat doe ik bij deze.Gevonden dier: een buizerd. De buizerd was nog maar net dood toen ik hem vond, want zijn ogen glansden nog en hij was nog niet verstijfd. Het was een volwassen buizerd in de kleur iris en tekeningen (banden) op de staart. De conditie was goed; het borstbeen was goed bevleesd. De poten waren gestrekt, een teken van vergiftiging? In ieder geval zijn de omstandigheden heel erg verdacht. In de klauwen veel blad, aarde, en veertjes van een duif. De buizerd lag op enkele decimeters van een stuk duif. Dit was een postduif of holenduif, want hij had rode poten. Ik heb aan het vlees geroken en dit rook normaal naar vlees en bloed.Overig: een eind verderop langs hetzelfde pad lagen de vleugels en de schouderpartij van een buizerd die al heel lang dood was. De lokale natuurwerkgroep heeft volgens de eigenaar van het terrein ook al eens een verdachte dode buizerd bij hem gebracht. Ik heb besloten de eigenaar (Frans van Boeckel) op de hoogte te brengen. Hij vond het een vervelend geval en wist niet goed wat hij er mee aan moest. Hij kan volgens eigen zeggen niet zorgen voor voldoende toezicht. De buizerd en de duif liggen nu bij hem in de diepvries.
————————————————————————————
4 maart
Mw. P woont al jaren in het buitengebied van Moerstraten. Er lopen veel dieren rond haar huis, maar er wordt ook regelmatig gejaagd. Als Mw. P de jagers vraagt of ze rekening met haar en de dieren willen houden wordt ze uitgelachen. Mw. P is bang dat de jagers haar dieren wat aan zullen doen. Het is al meerdere keren voorgekomen dat kogels tegen het huis aan ketsen. Ze ziet ook af en toe ’s nachts een jager met geweer door de boomgaarden lopen, hetgeen haar een angstig gevoel geeft. De laatste keer zag ze enkele nachten achtereen een jager met geweer door de boomgaarden lopen, waarop zij de milieupolitie heeft gebeld. De Milieupolitie heeft naar aanleiding van deze meldingen de volgende nacht gepost op deze plek, maar de jager verscheen niet.
———————————————————————————-
16 februari
Deze aangifte is namens de Partij voor de Dieren Noord- Brabant.Op 16 februari heb ik omstreeks 13.00 uur de politie gebeld in verband met de vernieling van enkele zwanen. Ik was op deze dag omstreeks 8.00 uur voorbij het open veld gelegen aan de Boomdijk te Steenbergen gereden en had een groep witte en zwarte zwanen gezien. Omstreeks 11.00 uur ben ik teruggekomen vanuit Welberg, rijdend over de Boomdijk richting de Gagelweg te Steenbergen. Toen heb ik enkele dode zwanen zien liggen in het weiland aan de linkerkant ter hoogte van het pand (Steenbergen). Onder de dode zwanen bevonden zich zwarte zwanen, waarvoor geen vergunning voor het doden c.q. vernielen is afgegeven. Er is een ontheffing verleend aan de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Brabant te Tilburg, waarin toestemming, zoals bedoeld in artikel 72 lid 4 juncto artikel 10Besluit beheer en schadebestrijding dieren, wordt gegeven voor het gebruik van een kogelgeweer vanaf kaliber 5,6 maal 43. In dit besluit wordt alleen toestemming gegeven voor het doden van de knobelzwaan. Ook wordt in dit besluit genoemd dat men de gedode dieren gelijk dient af te voeren in verband met eventuele ziektes. Een onbekend persoon heeft kennelijk de zwarte zwanen vernield.-
——————————————————————————————18 januari
In de polder tussen Drimmelen, Lage Zwaluwe en Hooge Zwaluwe wordt in de winter gejaagd. Dit geschiedt gedurende enkele maanden en ook nog bijna elke nacht. Men begint meestal rond 01.30 uur en stopt rond 07.00 uur weer. Ik ben enkele keren op afstand gaan kijken en heb geen lichtbak kunnen ontdekken.De politie heeft het over de vossenjacht met lichtbakken en doet verder niets. Ze zoeken niet eens uit wat er aan de hand is. Als ik ze er dan op wijs dat er dan of wel duizend vossen moeten zijn geschoten (onmogelijk natuurlijk) of dat het wel heel slechte schutters zijn, verwijst men naar de jachtopziener. Als ik dan vraag wie dat is en waar ik de toegestane jachtactiviteiten kan controleren blijft het stil. Ik moet zelf maar gaan kijken bij de jagers en dan kan ik ze weer bellen. Ik ga echter niet graag alleen en ongewapend op jagers af. Een jachtongeluk is geen fijn einde en ik vind daarom dat dit een taak is van de politie. Frustratie en machteloosheid is wat me rest, al jaren.
Advertenties

6 reacties op Meldingen jachtincidenten

 1. Leo van den Bergh zegt:

  We weten wel wat voor vlees er op De Utrecht in de kuip zit. Daar jagen immers de Brenninkmeijertjes. Ook kom ik er ook nogal eens de Ponnetjes (van VW-Nederland), Van Landschotjes (jawel, die) en ander vermogend spuig van de roggel tegen. Allemaal volk dat zich aan geen enkele wets- of fatsoensregel meent te hoeven houden. Immers: it’s money that matters! Jammer dat ik niet in de buurt was, want dan had ik wel wat closeup pasfoto’s geschoten. Voor het zwartboek!

 2. Leo van den Bergh zegt:

  Hoi Marcel. Dit is ook voor jou wel interessant denk ik.

 3. Leo van den Bergh zegt:

  Ik zag zojuist op Een Vandaag (in een item over leegstand van kantoorpanden) een Zadelhoff-makelaar. Die club vergat ik nog, maar heb ik ook wel rond Esbeek-Lage Mierde gespot.

 4. Ron Kervezee zegt:

  Zojuist heb ik Andre Scheeres gesproken, die mij geadviseerd heeft contact op te nemen. Zojuist waren wij aan het winkelen en werden wij gebeld door mijn kinderen, die thuis gebleven waren. Mijn zoon belde huilen en totaal overstuur op, dat ze voor zijn ogen een haas hadden geschoten op minder dan 20 meter van hem vandaan. Hij heeft nog geroepen, nee , nee, maar er werd toch geschoten. Er werd dus gejaagd bij de buren op enkele tientallen meters van waar mijn kinderen spelen. Wij zijn niet gewaarschuwd, waarschijnlijk omdat ze weten dat wij tegen de jacht zijn. Met ca. 10 man kwamen ze op de twee hazen en een fazant af die hier zitten. Mag dat nou allemaal maar zomaar, waarom op zaterdag, wanneer alle kinderen vtij zijn.

  Vorige zomer was er ook al zoiets geks. Jonge vossen kwamen onze tuin inlopen. De ouders zo bleek de andere dag zijn afgeschoten. Ik zal een foto van de jonge vos bijvoegen. Vossen zijn hier regelmatig en je ziet ze dan met z’n tweeën op fazanten jagen. Aan mijn kippen komen ze nooit en die lopen ook vrij rond. Ik krijg geen garantie dat ze dat nooit zullen doen, maar wanneer de fazanten e.d. weggeschoten worden zal dat waarschijnlijk toch wel een keer gebeuren. Ook nu weer zit er een vossenburcht achter op ons terrein en die willen ze graag uitgraven en de vossen doden, maar ze mogen niet op mijn terrein.

  foto lukt niet maar wanneer u mij een mail stuurd voeg ik ze bij in de antwoordmail.

  Vraag is hoe groot en aaneengesloten zo’n terrein of gebied moet zijn, ik meen 40 ha. Graag zou ik met een deskundige van u eens willen bezien of dit allemaal wel rechtmatig is. ik hoop dat u contact met ons opneemt om e.e.a. eens te bestuderen.

  Met vriendelijke groeten,

  Ron Kervezee

 5. petra hellenthal zegt:

  ik ben de afgelopen maanden al 11 katten kwijt geraakt !!!
  gewoon tamme huiskatten die heeeeeeeeel erg gemist worden !!
  ik kan het niet bewijzen ,maar ik ben bang dat er jagers rondlopen die op alles schieten dat beweegt !! een hele zieke hobby , die een ander veel verdriet doet !!
  ik ben niet de enige die katten kwijt is (omg. neerkant )

 6. R v doren zegt:

  moet je ze vast houden dan hoef ik geen stront te ruimen van anderen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s