Stop de jacht op ‘verwilderde’ huiskatten

De Provincie Noord-Brabant moet haar opdracht aan jagers intrekken om alle ‘verwilderde’ huiskatten af te schieten. De Partij voor de Dieren Noord-Brabant roept burgers op te protesteren tegen dit totale afschietbeleid en heeft daarvoor een petitiesite geopend. “Het doodschieten van katten is excessief en primitief. Bovendien kan een jager niet zomaar zien of een kat verwilderd is”, aldus woordvoerder Ingrid Ramaan. “De Partij voor de Dieren eist dat de gegevens over locatie en datum van de minstens 1649 dodelijke schietpartijen op katten van afgelopen jaar openbaar worden gemaakt.”

GA direct naar de petitie ‘Provincie schiet onze katten niet af’

De Provincie Brabant wil ‘nul’ damherten, ‘nul’ wilde zwijnen en ‘nul’ (verwilderde?) huiskatten in haar buitengebieden en natuurgebieden in leven laten. Ditzelfde geldt voor de muskusrat, de rosse stekelstaart en voor verwilderde duiven. In het nieuwe jachtbeleid heeft de Provincie deze dieren ‘aangewezen’ om te worden afgeschoten om zo ‘een nulstand na te streven’. “De Provincie Brabant is totaal doorgeslagen in haar faunabeleid: ze maken een onderscheid tussen ‘plezierjacht’ en ‘beheer’ maar het komt telkens op hetzelfde neer: in plaats van alternatieven te proberen, grijpt men als eerste naar het geweer”, stelt Ingrid Ramaan van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant.”

Maak gegevens gedode katten openbaar
Cijfers over het aantal katten dat wordt doodgeschoten zijn lastig te vinden. Uit navraag van de Partij voor de Dieren bij de Faunabeheereenheid Brabant blijkt dat tussen 1 april 2009 en 1 april 2010 1649 katten zijn doodgeschoten. Ramaan: “Wij vermoeden echter dat veel hobbyjagers het niet melden als ze een kat doodschieten.” De Faunabeheereenheid is geen publieksrechtelijk orgaan dus nu hoeven deze cijfers nog niet openbaar gemaakt worden.
Niet één van de doodgeschoten katten is gecontroleerd op een chip. “De Provinciale Statenfractie van Partij voor de Dieren gaat een motie indienen om te eisen dat de plekken en data van deze dodelijke schietpartijen alsnog openbaar worden gemaakt. Wellicht krijgen eigenaren wier kat vermist dan meer duidelijkheid over het lot van hun verdwenen katten.”

 

Download (rechtsboven op homepage) zelf deze actieposter en verspreid 'm !

 

Provincie zet aan tot strafbare feiten
Het verschil tussen een gewone huiskat en een verwilderde huiskat is op het oog niet te zien, stelt Ramaan. “Het is absurd dat de Provincie het overlaat aan de individuele jager die een kat ziet lopen om te gissen of deze verwilderd zou zijn en of hij die kat wel of niet doodschiet.” ‘Gewone’ huiskatten doodschieten is volgens de wet strafbaar. Ramaan: “De rechter heeft begin dit jaar een jager 1000 euro boete opgelegd en zijn jachtakte ingetrokken omdat hij een kat doodschoot zónder te controleren of deze verwilderd was (zie artikel hieronder). De Partij voor de Dieren vermoedt dat veel meer jagers strafbaar bezig zijn. De Provincie Brabant zet dus mogelijk aan tot het plegen van strafbare feiten, want zij heeft jagers de opdracht gegeven katten dood te schieten.” De partij is ook benieuwd of mensen, wier huiskat door jagers is doodgeschoten, nog (juridische) wegen tot genoegdoening kunnen bewandelen.

‘Schade’ door verwilderde huiskatten
Ingrid Ramaan van de Partij voor de Dieren Noord-Brabant erkent dat katten in sommige natuurgebieden een bedreiging kunnen vormen voor andere diersoorten, zoals bepaalde muizen, kikkers of vogels. “Maar dit is zeker niet in alle gebieden zo.” Eventuele schade die verwilderde huiskatten in een bepaald gebied veroorzaken moet daarom eerst daadwerkelijk aangetoond worden. “Om als provincie alle katten vogelvrij te verklaren is buiten alle proporties, de zoveelste uitwas van het Brabantse jachtbeleid.” Het schieten van katten veroorzaakt niet alleen dierenleed en mensenleed, maar is ook niet effectief om overlast of schade te verminderen. “Katten hebben een bepaald territorium. Onderzoek door biologen toont aan dat opengevallen leefgebieden onmiddellijk door andere dieren worden opgevuld.”

Diervriendelijke oplossingen
Voor verwilderde huiskatten op plekken waar daadwerkelijk overlast of schade is kan bijvoorbeeld de Dierenbescherming uitkomst bieden. De Provincie zou dit moeten financieren. Ramaan: “De Dierenbescherming kan de katten vangen met kastvallen en controleren of ze eigenaars hebben. Verwilderde huiskatten kunnen worden geneutraliseerd en teruggeplaatst.”
Preventie blijft het beste, meent de Partij voor de Dieren. De partij is voor het verplicht stellen van chippen voor katten. “Dan kunnen eigenaars altijd getraceerd worden bij eventuele overlast.” Daarnaast moet de overheid door voorlichting stimuleren dat eigenaren hun verantwoordelijkheid nemen en hun katten laten neutraliseren. Ramaan: “Ook boeren moeten hun boerderijkatten laten neutraliseren. Hopelijk zullen zij dit eerder doen als zij straks minder vaak hun katten kwijtraken aan jagers op het platteland.”

GA direct naar de petitie ‘Provincie schiet onze katten niet af’

Advertenties